I hele april 2019 vil Kjetil Føleide Isaksen (tidligere turnuslege her) være vikar for fastlege Vidar Nordvik Pettersen som skal i foreldrepermisjon.