Dr. Elvestad har ferie ukene 27+28+29+30

 

Dr. Stanger har ferie ukene 26+27+28 og 31+32

 

Dr. Aunan har ferie ukene 27+28+29

 

Dr. Nordvik Pettersen har ferie ukene 27+28+29+30

 

Kontoret har stengt ukene 27+28 (01.07.19 - 14/7-19) og Horten legesenter er vikar for ting som ikke kan vente. De kan nås på telefonnummer 33 03 16 50.