Nyheter

Hva skjer hos oss?


Viktig informasjon

Legekontoret 20.08.2021

Fast vikarlege

Lege Camilla Stærk-Wolff skal være fast vikar på Vektergården legesenteret i ett år fra 02.08.21. Hun vil avlaste alle fem fastlegene og jobbe mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Hun har også tidligere jobbet hos oss og vi er glade for at hun vil fortsette en ny periode på legesenteret.