NyheterViktig informasjon

Legekontoret 30.09.2021

Influensavaksine 2021/2022

Vennligst bestill time til vaksinering her, på Helsenorge.no eller ring oss.

Vi har ikke dropin. Alle må ha en avtale! De som allerede har en legetime eller avtale på laboratoriet i nærmeste fremtid, kan få satt vaksinen da.

Selve vaksinen er gratis for risikogrupper og øvrige målgrupper som nevnt under. Vaksinen er også anbefalt til personer som ikke tilhører nevnte risikogrupper, men for disse koster vaksinen 350,-.

NB! Dersom du har luftveissymptomer, sykdomsfølelse, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  diabetes type 1 og 2
  leversvikt eller nyresvikt
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/