Nyheter


Legekontoret 20.08.2021

Janssen-vaksine

Helsedirektoratet anbefaler ikke Janssen-vaksinen, men anbefaler at du følger det vanlige koronavaksinasjonsprogrammet med mRNA-vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Det er fordi Janssen-vaksinen er assosiert med noen alvorlige bivirkninger og dødsfall, og fordi alle over 18 år vil få tilbud om mRNA-vaksine i løpet av få uker.

Legene på Vektergården legesenter er enige i anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI og mener at helsegevinsten ved å ta Janssen-vaksinen ikke står i forhold til den økte risikoen for alvorlige bivirkninger. Helt unntaksvis kan legen allikevel forskrive vaksinen. Du må da bestille en time (telefonkonsultasjon) slik at legen kan gjøre en individuell nytte-risikovurdering. Vi ber om at forespørsel sendes som e-konsultasjon.

Alle som ønsker vurdering for Janssen-vaksinen må lese hele informasjonsteksten på Helse Norge først.