Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste

Priser hos fastlege GJELDENDE FRA 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt............................152/257

Sykebesøk på dagtid/kveld.............................................................................205/328

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk.........................49/48

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud...................................54

Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmeldingrekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett....................65

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver....................................................54

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning, telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment..................................................................................54

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner

Utskrift av journal...........................................................................................85

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen.............................114

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m..............................................61

- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m...............................................91

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m................................................128

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.................................................173

- Tillegg for spesielt materiell, medisiner, vaksiner m.v.

- Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. pr.brev,faks,

eller telefon etter ønske fra pasienten.........................................................59

- For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalttime eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist........................................154/251

 

Vi følger veiledende priser i Normaltariffen, en avtale mellom Legeforeningen og myndighetene.

 

For attester og legeerklæringer gjelder egne priser:

Priser attester/ erklæringer 2017

 

Vi følger veiledende priser i Normaltariffen, en avtale mellom Legeforeningen og myndighetene (se eget oppslag). For attester og legeerklæringer gjelder følgende priser:

 

Førerkortattest 500,-

 

Førerkortattest med diabetesskjema 650,-

 

Søknad TT-kort/ P-tillatelse 250,-

 

Avbestilling av feriereiser 250,-

 

Utvidet eksamenstid 250,-

 

Skole- eller kursfravær 150,-

 

Attest Politihøyskole 1.000,-

 

Kort medisinsk erklæring 350,-

 

Lengere medisinsk erklæring 750,-

 

Obs. Konsultasjonshonorar kommer i tillegg hvis du tar opp medisinske spørsmål utenom attesten. Hvis attesten sendes utenom konsultasjon kommer forsendelses- og fakturagebyr i tillegg.

 

 

 

Vennlig hilsen

Legene Elvestad, Stanger, Aunan og Pettersen

 

 

Vi har gjort avtale med Melin medical som leier ut betalingsautomat til oss. De vil også besørge innkreving av utestående fordringer.