Dr. Nordvik Pettersen skal fra september 2019 jobbe et år på sykehus for å fullføre spesialisering som allmennlege.

 

Vikarlege dette året blir Hans Jørgen Haug.