• Pasienter som må oppsøke fastlegekontoret bør ikke vente lenger enn nødvendig på venterommet.
  • Pasienter bør sitte minst 2 meter fra hverandre.
  • Kom uten følge dersom det ikke strengt tatt er nødvendig.
  • Vi ber pasientene våre som må møte til blodprøver/legetime om å dusje, fjerne ringer/klokke og ha på rene og  klær før man møter.
  • Håndsprit både før og etter kontakt.
  • Man kan evt. ringe og bestille eller omgjøre legetimen til en videokonsultasjon. Du vil da få en SMS på forhånd. Må da følge instrukser på SMS og være klar til avtalt tidspunkt, ventetid kan forekomme også på videokonsultasjoner.