Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Timesammedag

timesammedag er en ny måte å organisere timeboken på for fastleger.

Konseptet fjerner ventetid på timer, fører til økt lege-pasient kontinuitet, reduserer ventetid på venteværelset og øker pasienttilfredsheten.

Legene vil da ha forhåndsbestilte timer (diabetes- og blodtrykkskontroller, konsultasjon med tolk el. hjemmesykepleie osv.) frem til kl.10:00. Resten av dagen vil timeboken være tom.

Vi vil tilstrebe at alle som bestiller time om morgenen (alternativt kvelden før via SMS) skal få time samme dag som de bestiller. Bestillingen skjer via SMS (eller telefon).  

NB! Vi gjør oppmerksomme på den enkelte lege ikke er tilstede hver dag. Ø-hjelpstimer vil man som før få alle dager, men skal man ha time hos sin fastlege må man bestille dette den dagen legen er på jobb.