Senteret sitt bannerbilde

Vektergården Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene (OBS! Bruk kun din egen telefon når du kommuniserer med oss). Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

Ved livstruende tilstander ring 113

Vi praktiserer TIMESAMMEDAG. Se informasjon om dette lenger ned på siden.

 Aktuelt

Influensavaksinen sesongen 2019/2020 har kommet

8. oktober 2019

 

Nå har årets influensavaksine kommet. I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å være best mulig beskyttet.

 

Influensavaksine anbefales til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte- og lungesykdom, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svekket immunforsvar og personer med alvorlig fedme (BMI over 40).

 

Disse tilstandene gir økt risiko for alvorlig influensasykdom og komplikasjoner som kan føre til sykehusinnleggelse. Influensa kan føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer, og noen får varig svekket helse. Det er vist at vaksinasjon reduserer risikoen for slike komplikasjoner. I tillegg er vaksinerte over 65 år mindre utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag i influensasesongen enn uvaksinerte.

 

Ta kontakt for avtale på sms eller telefon, se kontaktinformasjon.

 

Dr. Nordvik Pettersen får vikar fra september 2019

30. juli 2019

Dr. Nordvik Pettersen skal fra september 2019 jobbe et år på sykehus for å fullføre spesialisering som allmennlege.

 

Vikarlege dette året blir Hans Jørgen Haug.

Turnuslege

21. februar 2019

Ingvild Romstad Hem er turnuslege hos oss fra 01.09.19 til 01.03.20.

Videokonsultasjon

28. november 2018

Vi ønsker å gi våre pasienter et bedre tilbud og bedre vår tilgjengelighet. I en periode fremover vil vi derfor teste ut videokonsultasjon. Se informasjon under. Vi åpner for videokonsultasjon alle dager fra kl.12:45-13:00.

https://vektergardenlegesenter.confrere.com/

Dataproblemer

6. oktober 2017

Vi har den første uka av oktober hatt problemer med vår database og ønsker at dere pasienter tar kontakt med oss dersom det er noe dere mangler eller opplever tar lengre tid enn forventet, spesielt ifht henvisninger dere har fått ordnet.

PasientPost

25. september 2017

Med PasientPost kan vi nå sende brev til pasienter digitalt. Dette er en sikker kanal for sending av alle melding som inneholder sensitiv informasjon.

 

Pasienten får SMS-varsel om PasientPost. Link i SMS åpner innloggingssiden og pasienten benytter bankID for pålogging. I innboksen ligger meldingen. Pasienten kan ikke svare på "brevet". Pasienten kan også logge inn fra www.pasientpost.no

Viktig i forhold til bruk av sms-tjenester

30. april 2015

 

Det er svært viktig at dere kun bruker deres egen telefon når dere er i kontakt med oss. Dette fordi det registreres som ditt nye telefonnummer når det kommer inn et nytt nummer. For at vi skal kunne overholde taushetsplikten, er det viktig at dette gjøres riktig fra deres side.

 

Fakturagebyr

27. mars 2015

 

Ved bestilling av sykemeldinger, attester o.l. utenom time, tilkommer fakturagebyr på regningen. Dette gjelder uansett om bestillingen sendes hjem eller hentes her dagen etter bestillingen.

Timesammedag

27. september 2012

 

Timesammedag er en ny måte å organisere timeboken på for fastleger. Konseptet fjerner ventetid på timer, fører til økt lege-pasient kontinuitet, reduserer ventetid på venteværelset og øker pasienttilfredsheten.  

 

Mandag 19.03.12 innfører vi  gradvis dette konseptet.  Legene vil da ha forhåndsbestilte timer (diabetes- og blodtrykkskontroller, konsultasjon med tolk el. hjemmesykepleie osv.) frem til kl.10:00. Resten av dagen vil timeboken være tom. Vi vil tilstrebe at alle som bestiller time om morgenen (alternativt kvelden før via SMS) skal få time samme dag som de bestiller. Bestillingen skjer via SMS (eller telefon).  

 

NB! Vi gjør oppmerksomme på den enkelte lege ikke er tilstede hver dag. Ø-hjelpstimer vil man som før få alle dager, men skal man ha time hos sin fastlege må man bestille dette den dagen legen er på jobb.

 

Se linken "Ansatte" for informasjon om når den enkelte lege er på jobb.