Vi ønsker å gi våre pasienter et bedre tilbud og bedre vår tilgjengelighet. I en periode fremover vil vi derfor teste ut videokonsultasjon. Se informasjon under.

https://vektergardenlegesenter.confrere.com/