Dr. Røkaas flytter til oss

Fastlege Espen Røkaas flytter med sin fastlegeliste fra Linden til Vektergården legesenter 02.08.21. Vi gleder oss til å ta imot hans pasienter og til å få en ny, flink og erfaren kollega.

_______________________________________________________________________________________________________

Fast vikarlege

Lege Camilla Stærk-Wolff skal være fast vikar på Vektergården legesenteret i ett år fra 02.08.21. Hun vil avlaste alle fem fastlegene og jobbe mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Hun har også tidligere jobbet hos oss og vi er glade for at hun vil fortsette en ny periode på legesenteret.

_______________________________________________________________________________________________________

Feriestengt sommer 2021

Kontoret har feriestengt ukene 27 og 28 (fom 03.07 tom 18.07)

Dr. Elvestad har ferie ukene 27+28+29

Dr. Stanger har ferie ukene 26+27+28+31+32

Dr. Aunan har ferie ukene 27+28+29

Dr. Bach Solheim har ferie ukene 25+26+27+28+31

_________________________________________________________________________________________________________

Janssen-vaksine

Helsedirektoratet anbefaler ikke Janssen-vaksinen, men anbefaler at du følger det vanlige koronavaksinasjonsprogrammet med mRNA-vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Det er fordi Janssen-vaksinen er assosiert med noen alvorlige bivirkninger og dødsfall, og fordi alle over 18 år vil få tilbud om mRNA-vaksine i løpet av få uker.

Legene på Vektergården legesenter er enige i anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI og mener at helsegevinsten ved å ta Janssen-vaksinen ikke står i forhold til den økte risikoen for alvorlige bivirkninger. Helt unntaksvis kan legen allikevel forskrive vaksinen. Du må da bestille en time (telefonkonsultasjon) slik at legen kan gjøre en individuell nytte-risikovurdering. Vi ber om at forespørsel sendes som e-konsultasjon.

Alle som ønsker vurdering for Janssen-vaksinen må lese hele informasjonsteksten på Helse Norge først.

_______________________________________________________________________________________________________

Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet

Vi vil nå kunne etterregistrere vaksiner som er satt i utlandet, slik at det blir registrert på linje med vaksiner satt i Norge. Denne tjenesten vil koste 500 kr, dekkes ikke av frikortordningen.

For å få gjort dette er det nødvendig å medbringe følgende dokumentasjon:

 • Hvor vaksinen er satt
 • Hvilken vaksinetype som er satt
 • Batchnummer
 • Vaksinasjonstidspunkt

__________________________________________________________________________________________________________

Vedr. timebestilling via helsenorge.no

Det vil ikke være mulig å selv bestille time i timeboken enda pga koronaviruset, skriv heller på "kontakt legekontoret" vedr. timeønske; hva det gjelder og når ca det ønskes.

Alle kontakter via helsenorge.no/vektergardenlegesenter.no ifht timebestillinger (via "kontakt legekontoret") vil bli behandlet samme dag, frem til kl. 14.00 - vi har fortsatt time-samme-dag system.

________________________________________________________________________________________________________

Vårt timebestillingssystem heter "Time Samme Dag"

Dette gir kortere ventetid på time. Du kan bestille time ved å sende en henvendelse via helsenorge.no. Vi svarer på henvendelser om time fra 08.00 - 14.00 alle hverdager. Du kan også ringe innenfor våre åpningstider på telefonen.

Vi tilstreber at vårt bestillings-system "Time Samme Dag” skal gjøre at alle som tar kontakt med oss om time får time samme dag hos sin fastlege eller turnuslege. En tilleggsfordel er at de som ikke behersker å bruke helsenorge.no på nett, lettere kan komme fram på telefonen når det store flertall bruker helsenorge.no.

__________________________________________________________________________________________________________

Viktig melding om oppmøte

Vi ser oss nødt til å oppfordre flest mulig til å bruke video- eller telefontimer i stedet for fysisk oppmøte. Dette for å redusere risikoen for at smitte kommer til kontoret og til de av våre pasienter som er i risikogruppen. Har du oppmøtetime med det første, så vurder om video eller telefon gjør samme nytten. Vi tar selvfølgelig imot de som trenger fysisk undersøkelse, blodprøver eller vaksiner, men da er det nyttig å kunne avklare mest mulig på forhånd i video- eller telefontime, slik at du trenger å være kortest mulig tid her.

OBS! Telefon- og videokonsultasjon koster det samme som vanlig konsultasjon med fremmøte.

__________________________________________________________________________________________________________

Influensavaksine sesongen 2020/2021

Det blir ikke "drop-in" på dette i år, men bestill time via helsenorge.no ("kontakt legekontoret") eller ring oss.

De som er i risikogruppa og har time for andre ting, vil få satt denne før konsultasjonen hos legen. Gi beskjed i luka når du kommer om du ønsker den.

Grupper som anbefales influensavaksine:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:diabetes type 1 og 2
  kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

NB! Dersom du har luftveissymptomer, sykdomsfølelse, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter, les også vår informasjon om koronavirus.

__________________________________________________________________________________________________________Om legekontoret

Her finner du informasjon om alle våre ansatte ved Legekontoret og du kan gi din tilbakemelding.

Ansatte | Om oss

Lurer du på hvordan du finner frem? Under kontakt og åpningstider finner du all kontaktinfo som telefonnummer, adresse og åpningstider.


Her kan du lese om hvilke tjenester vi tilbyr og hvor mye de ulike tjenestene koster.


For informasjon om personvern, hvordan vi behandler dine opplysninger og GDPR


De siste nyhetene om hva som skjer hos oss


Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening