Disse ukene har legene ferie på sommeren 2024 ☀️


  • Kornelius Bach Solheim har ferie ukene    26+27+28+30
  • Espen Røkaas har ferie ukene                     26+27+28
  • Nina Stanger har ferie ukene                       26+27+28+29+32
  • Torbjørn Aunan har ferie ukene                  26+27+28
  • Askil Elvestad har ferie ukene                      26+27+28