Sommerstengt ukene 29 - 30 - 31

Fra 17.07.23 til og med 06.08.23 har vi feriestengt og Fastlegene på Linden Park vikarierer for øyeblikkelig hjelp.

De kan nås på telefon 33 04 47 60.

Fastlegene har ferie:

  • Askil Elvestad                           29-30-31
  • Nina Stanger                      26-29-30-31-32
  • Torbjørn Aunan                       29-30-31
  • Kornelius B. Solheim         28-29-30-31
  • Espen Røkaas                          29-30-31

Legekontoret

Influensavaksine 2022/2023

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

  • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  • Alle fra fylte 65 år
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
  • Barn og voksne med:

kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), diabetes type 1 og 2 leversvikt eller nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) svært alvorlig fedme (KMI over 40) annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/