Disse ukene har legene ferie på sommeren 2024 ☀️


  • Kornelius Bach Solheim har ferie ukene    26+27+28+30
  • Espen Røkaas har ferie ukene                     26+27+28
  • Nina Stanger har ferie ukene                       26+27+28+29+32
  • Torbjørn Aunan har ferie ukene                  26+27+28
  • Askil Elvestad har ferie ukene                      26+27+28
Viktig informasjon

Legekontoret



TimeSammeDag

Time-samme-dag er et konsept hvor prinsippet er at pasienten skal få konsultasjon den dagen han eller hun tar kontakt med legekontoret. Det innebærer at størsteparten av legens kalender holdes av til dagens henvendelser.

TimeSammeDag (TSD) tilbys ved Vektergården legesenter

Hvordan bestiller jeg time?Vi anbefaler å bruke https://helsenorge.no/ sin løsning for timebestilling. Det åpnes for dette etter kl. 15.00 dagen før, og det finnes ledige timer utover morgenen etter. Her kan man også finne sin egen TSD time.

Eventuelt kan du sende timeforspørsel via https://helsenorge.no/ merket TSD. Meldinger mottatt innen 11.00 vil prioriteres til time samme dag.

Sentralbordet åpner først klokken 09.00. Timebestilling på telefon gjøres som før: kl. 0900— 11:30 og 13-14 på telefon 33071760, men dette ber vi om at forbeholdes de som ikke behersker helsenorge.no.

Hyppige spørsmål:

Kan jeg ikke lenger få en avtalt time fram i tid?

Selvsagt kan du det. Disse timene er tidlig på dagen ( 08:15 – 10.00 ). Dette er timer som er primært er forbeholdt faste kontroller av kroniske lidelser, men det vil også være enkelte ledige timer her.

Kan jeg bruke https://helsenorge.no/ til bestilling av time fram i tid?

Det kan du fortsatt, men det vil være færre slike timer ledige siden vi ønsker å opprettholde konseptet med TSD.

Hva hvis jeg ikke kan bruke https://helsenorge.no/?

Du kan avtale kontrolltimer med legen din, eller ringe sentralbordet i åpningstiden.

Hva hvis det ikke er ledige timer?Erfaring viser at det sjeldent er et problem. Det kan i spesielle perioder (ved unormalt stor pågang, ved sykdom eller annet fravær av legen) være vanskelig, men vi vil strekke oss langt for å gi time eller vurdere tilstanden samme dag.

Hvis jeg ikke får time samme dag, vil jeg da bli prioritert dagen etter?

Ordningen åpner ikke for å få denne timetypen frem i tid. Det vil på sikt ødelegge ordningen. Du må derfor legge inn ny bestilling for dagen etter, hvis du i tider med ekstra stor pågang ikke ble prioritert til TSD-time. Skriv alltid stikkord om hva som feiler deg.

Kan jeg velge klokkeslett for timen?

Det vil sjeldent være mulighet for time tidlig på morgenen. Disse timene vil i praksis bli forbeholdt pasienter som av forskjellige grunner må komme tidlig på dagen samt avtalte periodiske kontroller. Vi vil allikevel prøve å etterkomme velbegrunnede ønsker så langt vi kan. TSD timene er fra kl. 10.00 og spredt utover resten av dagen.

Når får jeg svar på min timebestilling?

Svaret blir som regel sendt deg mellom kl. 0800 og 11.00 dagen du får time og du får en rimelig tid til å komme deg hit. Majoriteten av meldinger blir besvart mellom kl. 8 til 8.30.

Må jeg oppgi grunnen til at jeg vil ha time hos dere?

Dette bestemmer du selv, men vi anbefaler at du skriver et stikkord (uten at du skriver strengt fortrolige opplysninger).

Hva skjer hvis ikke fastlegen min er til stede?

De fleste legene på legesenteret har minst en dag per uke hvor de ikke tar imot pasienter. Dersom du ikke vil til andre enn fastlegen din, så er det vanskelig for deg å bruke TSD. Lege Camilla Stærk-Wolff er fast vikar for fastlege Aunan tirsdager og torsdager og for fastlege Stanger mandager og onsdager.Dersom du allikevel p.g.a. akutt sykdom ønsker time hos oss og din fastlege er borte, så vil du få time hos en av de andre legene.

Får jeg time hos en annen lege dersom fastlegen min har full timeliste?

Ved akutt sykdom vil du få tilbud om time hos en av de andre legene.

Hva kan tas opp i TSD-timene?

Timene er kortere (10-15 minutter) og det blir etter prinsippet: En problemstilling. Har du flere problemstillinger, vil du normalt bli oppfordret til å bestille en ny time.

Hva hvis jeg ber om en TSD-time og ikke møter?

Da blir du ilagt gebyr for ikke møtt.